Ukumboza

Ukuxhuma kuZenzele

Ukuze usebenzise izinsiza zedatha ye-Zenzele udinga ukuxhunywa kwenye yezindawo zethu zobukhosi. Kuzilungiselelo zakho zezindawo ze-Wi-fi udinga ukuqinisekisa ukuthi uxhumekile kwenye yezindawo zethu zokuxhumana ze-Wi-fi. Zonke izindawo zethu zokuxhumana zinegama elithi Zenzele . Bheka ngezansi ukuqinisekisa ukuthi ukule nethiwekhi ye-Zenzele noma cha.

Uma singakabi nayo imininingwane endaweni yangakini sicela uzifake kuhlu lwethu lokulinda futhi sizokwazisa ukuthi ungamsebenzisa nini uZenzele ukuthola idatha eshibhile.


... ... + - Loading ... lindokuhle khozaPublic

Njengamanje sikhipha insiza yethu kulezi zindawo.

KwaZulu-Natal

Ethekwini

INkosi uCetswayo